Comments: 8

  1. Saga Börrefors says:

    Brukar alltid försöka välja att se det som utmaningar och skämta att medflyt är bara för veklingar. Att lösa problem som utmaningar ger karaktär ?

Leave a Reply