Siat 18/3 ang Kulmen Corona, jag hoppas jag har rätt

Written by Birgitta Werner

Jag hade rätt och då litar jag på att jag har rätt fortsättningsvis också

i länken går du in på Covid-19 – statistik med diagram och kartor, klicka där på vilken vebbläsare som passar dig

mitt i högst upp finns det en stapelgraf, klicka på pilen under den till vänster tills du får fram Avlidna

Då litar jag till att corona är borta i Maj https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/bekraftade-fall-i-sverige/

Kram Birgitta

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/bekraftade-fall-i-sverige/

Leave a Reply