Lördagens Härliga Offentliga Kaffesump säger Du har beskydd

Written by Birgitta Werner

LR-Coach utbildning 16-17 Maj LÄS MER UNDER KURSER på hemsidan. Östersund
Läker bort på riktigt ångest, låg självkänsla, att sitta fast, värk, sömnbesvär mm mm

ang Corona! lokalen är stor , det kommer att finnas handsprit och själva behandlingen fungerar med 2 meters avstånd
Kom med Du med för Du behövs

Leave a Reply