Comments: 2

  1. kristina.g says:

    Hur ska jag hantera situationen med min kärlek Roger och hur ska jag hantera honom som mår dåligt så han kan börja visa kärlek?

Leave a Reply